آموزش ارسال پیام در تلگرام با PHP


برای اتصال اسکریپت به یک کانال یا گروه تلگرام ابتدا باید یک ربات تلگرام ایجاد کنید (آموزش ساخت ربات تلگرام)

پس از ایجاد ربات ...


آن را به کانال خود به عنوان مدیر اضافه کنید.

سپس با استفاده از قطعه کد زیر اتصال و ارسال پیام را انجام دهید :

$botToken = "botToken";
$message = "message";
$bot_url    = "https://api.telegram.org/bot$botToken/";
$url = $bot_url."sendMessage?chat_id=".$chat_id."&text=".urlencode($message);
file_get_contents($url);
 

تارنما پرند ...

به شبکه ای از مشتریان ما بپیوندید
ویترین خود را همین حالا در وب به نمایش بگذارید
و به کسب و کار خود رونق دهید

پل ارتباطی

Telephone:0098-25-3783-4246
Email: info@tarnemaparand.ir
Website: www.tarnemaparand.ir