آپدیت جدید الگوریتم پنگوئن


دیروز Gary Illyes اعلام کرد که ممکن است آپدیت جدید الگوریتم پنگوئن تا هفته بعد منتشر شود. با توجه به اینکه 4 اکتبر سالگرد آپدیت الگوریتم پنگوئن نسخه 2.1

...


است شما ترجیح می دهید که آپدیت جدید آن چه زمانی منتشر شود؟امروز؟هفته بعد؟ ویا هرگز؟

خیلی ها باور نمی کنند که الگوریتم پنگوئن تا هفته بعد منتشر شود. Gary illye با قطعیت اعلام نکرد که الگوریتم گوگل تا هفته بعد منتشر می شود. وی اعلام کرد براساس مذاکرات داخلی که دو هفته قبل داشتند، تصمیم گرفتند چه زمانی الگوریتم را بروز رسانی کنند و بدین نتیجه رسیدند تا چند هفته دیگر این کار را انجام دهند و از آنجا که مذاکره آنها مربوط به دو هفته پیش است واگر منظور ازچندهفته دیگر ، کمتر از یک ماه باشد بنابراین در هفته آینده این الگوریتم می بایست منتشر شود. وی خود با لبخندی افزود که ممکن است آپدیت جدید الگوریتم پنگوئن هفته بعد باشد.

تارنما پرند ...

به شبکه ای از مشتریان ما بپیوندید
ویترین خود را همین حالا در وب به نمایش بگذارید
و به کسب و کار خود رونق دهید

پل ارتباطی

Telephone:0098-25-3783-4246
Email: info@tarnemaparand.ir
Website: www.tarnemaparand.ir